Trung tâm sửa tủ lạnh – Điện Lạnh Bách Khoa Hà Nội.

Địa chỉ: 23 Nguyễn Khánh Toàn, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội

HOTLINE: 0943.111.000 – 0943.111.000