Kích thước tủ lạnh là một trong những yếu tố rất đáng quan tâm khi có nhu cầu mua tủ lạnh. Một kích thước thích hợp sẽ cân xứng và vừa vặn với vị trí mà bạn muốn đặt tủ.

Kích thước tủ lạnh Sanyo, Panasonic, Electrolux, LG, Side by side,…sau đây sẽ là những thông số hữu ích để bạn chọn mua được sản phẩm thích hợp.

Kích thước tủ lạnh Electrolux

Thể tích: 221 lít

 • Chiều rộng: 540mm
 • Chiều sâu: 615mm
 • Chiều cao: 1525 mm

Thể tích: 225 lít

 • Chiều rộng: 530mm
 • Chiều sâu: 540mm
 • Chiều cao: 1611 mm

 Thể tích: 255 lít

 • Chiều rộng: 530mm
 • Chiều sâu: 540mm
 • Chiều cao: 1627 mm

Kích thước tủ lạnh Hitachi

Thể tích: 185lít

 • Chiều rộng: 540mm
 • Chiều sâu: 610mm
 • Chiều cao: 1398 mm

Thể tích: 203 lít

 • Chiều rộng: 540mm
 • Chiều sâu: 650mm
 • Chiều cao: 1460 mm

Thể tích: 225 lít

 • Chiều rộng: 540mm
 • Chiều sâu: 620mm
 • Chiều cao: 1600 mm

Kích thước tủ lạnh LG

 Thể tích: 189 lít

 • Chiều rộng: 555mm
 • Chiều sâu: 580 mm
 • Chiều cao: 1400 mm

Thể tích: 208 lít

 • Chiều rộng: 555mm
 • Chiều sâu: 620mm
 • Chiều cao: 1520 mm

 Thể tích: 255 lít

 • Chiều rộng: 555mm
 • Chiều sâu: 620mm
 • Chiều cao: 1670 m

Kích thước tủ lạnh Panasonic

Thể tích: 90 lít

 • Chiều rộng: 476 mm
 • Chiều sâu: 494 mm
 • Chiều cao: 795 mm

Thể tích: 132 lít

 • Chiều rộng: 526 mm
 • Chiều sâu: 584mm
 • Chiều cao: 1215 mm

Thể tích: 167 lít

 • Chiều rộng: 526 mm
 • Chiều sâu: 567 mm
 • Chiều cao: 1275 mm

Thể tích: 238 lít

 • Chiều rộng: 600mm
 • Chiều sâu: 611 mm
 • Chiều cao: 1449 mm

Thể tích: 267 lít

 • Chiều rộng: 600mm
 • Chiều sâu: 610mm
 • Chiều cao: 1590 mm

Kích thước tủ lạnh Sanyo

Thể tích: 165 lít

 • Chiều rộng: 528 mm
 • Chiều sâu: 614 mm
 • Chiều cao: 1277 mm

Thể tích: 207 lít

 • Chiều rộng: 528mm
 • Chiều sâu: 634 mm
 • Chiều cao: 1484 mm

Thể tích: 252 lít

 • Chiều rộng: 587 mm
 • Chiều sâu: 650mm
 • Chiều cao: 1472 mm

Kích thước tủ lạnh Side by Side 2 cửa

Thể tích: 615 lít

 • Chiều rộng: 920 mm
 • Chiều sâu: 600mm
 • Chiều cao: 1785 mm
 • Dung tích thực: 526 lít
 • Dung tích ngăn đá: 151 lít
 • Ngăn lạnh: 375 lít

Thể tích: 625 lít

 • Chiều rộng: 920 mm
 • Chiều sâu: 600mm
 • Chiều cao: 1785 mm
 • Dung tích thực: 556 lít
 • Dung tích ngăn đá: 178 lít
 • Ngăn lạnh: 378 lít

Một vài kích thước tủ lạnh trên đây sẽ giúp bạn cân nhắc tốt hơn kích thước mình muốn mua cũng như vị trí phù hợp cho chiếc tủ lạnh mới.

Xem thêm: trung tâm sửa tủ lạnh tại nhà

Similar Posts